1864 - Børnene på kroen - Anmeldelse fra DBC

1864 : Børnene på kroen & Danmark i krig – anmeldelse fra DBC


Kort om bogen

To bøger om 1864. “Børnene på kroen” beskriver hverdagen og de gøremål, der var på den tid, mens “Danmark i krig” med bl.a. breve fra onkel Jens fortæller om krigen om Slesvig-Holsten og dens baggrund i en blanding af fiktion og fakta. For 10-12 år


Beskrivelse

Første del “Børnene på kroen” handler om børnene på kroen og deres forældre. Der beskrives børnenes rolle i hverdagen i form af pligter, traditioner og skolegang. Onkel Magnus’ besøg betyder, at der fortælles om krigen 1848-50, som Danmark vandt over Preussen og Østrig. Første del slutter med, at familien undgår at miste deres ko til sultne tyske soldater. Anden del “Danmark i krig” fortæller om Danmarks kamp for at beholde hertugdømmerne Slesvig-Holsten. Begge bøger har mange modelfotos – og tegninger fra datiden, samt indholdsfortegnelse


Vurdering

Sprogligt er bøgerne lette at læse. Modelfoto og tegninger er med til at understøtte og tydeliggøre, hvordan datiden var


Andre bøger om samme emne/genre

Perioden beskrives også i De var også mennesker og Københavns bombardement, Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864 og Københavns bombardement, Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864


Til bibliotekaren

Personliggjort gengivelse af en velkendt periode i dansk historie. Det er en smags sag, om man kan lide modelfotos til at beskrive en fortid som 1800-tallet. Formidlingen af det historiske er fin. Derfor kan indkøb til PLC og børnebibliotek anbefales


Lektør: Karsten Boll