Mårhunden - anmeldelse fra DBC

Mårhunden - og andre invasive arter (2019) – BOG

 

Kort om bogen

Mårhunden beskrives med levevis, invasionshistorie og bekæmpelse. For jægere og naturinteresserede

Beskrivelse

Mårhunden lever naturligt i Rusland, men fra udsættelser og fra udslip fra pelsdyrfarme har den bredt sig i Europa og i Danmark siden 1980. Her er den uønsket, da den kan udkonkurrere og udrydde oprindelige bestande af andre dyr, og desuden kan den sprede nye sygdomme. Dyret er nu udbredt i hele Jylland og truffet enkelt gange på Fyn. Her beskrives dyrets udseende, forvekslingsmuligheder, udbredelse, adfærd, og den bekæmpelse, som er sat i gang af Naturstyrelsen og Dansk Jægerforbund. Som tillæg beskrives 4 andre invasive arter i Danmark: Vaskebjørn, bisamrotte, sumpbæver, mink og muntjakhort. Disse arter er truffet mere spredt i Danmark, især i Sønderjylland, men de er værd at holde øje med, og bekæmpe, da de ligesom mårhunden kan ødelægge meget i den oprindelige danske natur. Illustreret med mange farvefotos, landkort og diagrammer

Vurdering

Bogen er nem at læse og med mange udmærkede illustrationer

Andre bøger om samme emne/genre

Mårhunden har de seneste år været meget beskrevet i danske jagttidsskrifter, men ikke meget i bogform. I Dansk pattedyratlas findes dog 2 sider om dyret, som kan dække den mindre behov

Til bibliotekaren

Om et højaktuelt dyr og dets invasion i Danmark. For alle større biblioteker

Lektør: Søren Møller